ساعات اداری 10:00 الی 18:00
ایمیل Sales@it-novin.ir تماس دفتر 34440998-026

آموزش

شما می توانید هر عنصر عنوان مانند اندازه فونت، وزن فونت، سبک فونت را کنترل کنید.
همچنین می توانید گزینه تقسیم سمت را فعال کنید.
این تم یکی از نوع است

تم وردپرس بی نهایت

تم وردپرس بی نهایت

این تم یکی از نوع است

اندازه فونت قابل برنامه ریزی

این تم یکی از نوع است

قسمت تقسیم کننده را فعال کنید

این تم یکی از نوع است

خالی و بدون شرح

این تم یکی از نوع است

تقسیم دوبعدی

زیرنویس ها می توانند در بالا یا پایین باشند

وزن قابل برنامه ریزی

یا فقط یک متن

کافی!

این کاملا قابل تنظیم است