ساعات اداری 10:00 الی 18:00
ایمیل Sales@it-novin.ir تماس دفتر 34440998-026

برچسب

حامی استارتاپ
استارتاپ
فرآیند جذب، سرمایه گذاری استارتاپ ها ۱ بررسی ایده ۲ بررسی مدل تجاری ۳ بررسی هزینه و درآمد یک سال گذشته ۴ برگزاری جلسه پرزنت استارتاپ ۵ عقد قراردادنامه سرمایه گذاری ۶ اضافه شدن به تیم  گروه فن آ<ری اطلاعات نوین چطور استارت آپ راه اندازی کنیم؟ یک استارت آپ از کجا شکل میگیره؟ معمولا...
ادامه مطلب